John Travolta and Kelly Preston Set the Record Straight on Their Marriage