Hoda Kotb Reveals Identity of Her Boyfriend on 'Today'! - Closer Weekly

Hoda Kotb Reveals Identity of Her Boyfriend on 'Today'!